STADGAR OCH VÄRDEGRUND

IDH Västs värdegrund

Alla i vår organisation har egna erfarenheter av att sälja sexuella handlingar. Vi arbetar tillsammans för att kräva våra rättigheter, stärka och stötta varandra och göra våra röster hörda. 


Vi motverkar aktivt rasism, sexism, homo- och transfobi i alla föreningens olika kanaler 


Det är inte enbart sexköpslagen som påverkar våra livsvillkor, vi tycker att det viktigaste är att driva vilket skydd och stöd vi behöver och att kämpa för våra rättigheter. 


Prostitution är en effekt av ett ojämlikt samhälle. Prostitution är en del av mäns våld - mot kvinnor, transpersoner och andra män. Vi ser könsmaktsordningen som en bakomliggande orsak till sexhandeln. 


Vi är emot att vår sociala och ekonomiska utsatthet ska omdefinieras som ett arbete. Vi använder inte ord som ”sexarbetare” när vi verkar i föreningens namn. 


Vi kräver stärkta insatser riktade till personer som säljer sex. Vi anser att prostitution är ett strukturellt problem med sociala, fysiska och psykiatriska konsekvenser Hjälp måste erbjudas, bekostas och finnas tillgängligt för oss oavsett livssituation. 


Vi är enade genom värdegrunden och att vi alla står bakom den. Vi accepterar varandra som vi är och respekterar varandras syn på sin egen situation.

 

För att bli medlem måste du godta stadgar och värdegrund