BLI MEDLEM

Medlem kan den som sålt eller säljer sex bli, den som säljs eller blivit såld av annan för sexuella ändamål, den som är eller varit i annan kommersiell sexuell exploatering och fått ersättning för sexuella handlingar. När du ansöker om att bli medlem måste du godta föreningens stadgar och värdegrund. Stadgar och värdegrund finns under fliken däruppe i hörnet på hemsidan som heter "värdegrund".

 

Släng iväg ett mejl till oss med ansökan om att bli medlem.