INFO

Att köpa sex innebär att betala för sexuella handlingar. Oftast talar man om fysiska möten där någon ger pengar, droger, alkohol eller en sovplats i utbyte mot en sexuell handling. Men det kan också handla om att betala för att någon ska ställa upp på en sexuell handling framför en webcam eller liknande. I Sverige är det förbjudet att köpa sex och att be om att få köpa sex. Det är inte olagligt att sälja sex, eftersom man tänker att den som säljer sex blir utsatt i ett sexköp.

62A07E5F-E2B5-483F-A8FF-6B694F7BD41F_edited.jpg
EA7FA983-190F-4452-8134-17E417065E80.jpg

Koppleri är att ekonomiskt utnyttja att någon annan säljer sex. Det kan innebära att man utövar tvång eller sätter press på någon att sälja sig, att man tjänar pengar på att någon annan säljer sig, att man upplåter en lokal i syfte att sexköp ska ske där, eller att man förmedlar kontakt mellan köpare och säljare. Med andra ord handlar det om att bli såld av en tredje part, att ha en "hallick" som det kallas. I vår förening möter vi ofta personer som har blivit sålda av tredje part.