HIT KAN DU VÄNDA DIG

För dig som behöver skydd och stöd

MIKAMOTTAGNINGEN GÖTEBORG

Mikamottagningen vänder sig till personer med erfarenhet av sex mot ersättning, att skada sig med sex och/eller varit utsatta för människohandel för sexuella ändamål. Mikamottagningen erbjuder samtal, stöd och praktisk hjälp. Kontakten är kostnadsfri, dom tystnadsplikt och du kan välja att vara anonym.

tel: 020-32 73 28

mejl: mikamottagningen@socialresurs.goteborg.se

KVINNOFRIDSLINJEN 020-50 50 50

En telefonlinje du kan ringa dygnet runt. Det går att få stöd på flera språk. Samtalen kostar ingenting och syns inte på telefonräkningen. Ditt samtal tas emot av socialarbetare och sjuksköterskor som ger stöd i kris och akuta situationer. Ditt samtal är anonymt.

tel: 020-50 50 50

https://kvinnofridslinjen.se/en/

UNIZON

Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer runt om i hela landet. 

https://www.unizonjourer.se/om-unizon/vara-jourer/

Q-JOUREN VÄST

Qjouren Väst erbjuder skyddat boende och stöd för våldsutsatta kvinnor utan krav på drogfrihet.

https://www.qjourenvast.se/