IDH VÄST

Vi är en ideell förening för kvinnor och transpersoner med erfarenheter av kommersiell sexuell exploatering. Alla i föreningen har egen erfarenhet. Vi bedriver olika former av stödjande verksamhet.

 
IMG_1303_edited_edited.jpg
IMG_1300_edited.jpg
IMG_1298_edited.jpg
 

MEDLEMSSTYRD GEMENSKAP

Vi är ett nätverk av kvinnor och transpersoner med erfarenhet av att sälja sex. Hos oss är alla med egen erfarenhet välkomna. I Göteborg har vi medlemsträffar och andra aktiviteter för alla medlemmar, där alla medlemmar själva bestämmer innehåll.

LOKAL VERKSAMHET

Vi är också en ideell förening som ställer krav på stödet till personer som säljer sex och håller oss uppdaterade om situationen i staden. Den här delen av vår verksamhet handlar om att fylla det glapp som finns vad gäller skydd och stöd för vår målgrupp.

INFORMATION

Vi använder våra erfarenheter för att informera, utbilda, upplysa och sprida kunskap. Vi pratar med yrkesverksamma och andra som möter vår målgrupp. Vi bedriver annat utåtriktat arbete för att lyfta fram våra röster och kräva våra rättigheter.