IDH VÄST

Vi är en ideell förening för kvinnor och transpersoner med erfarenheter av kommersiell sexuell exploatering. Alla i föreningen har egen erfarenhet. Vi bedriver olika former av stödjande verksamhet.

 
IMG_1303_edited_edited.jpg
IMG_1300_edited.jpg
IMG_1298_edited.jpg
 

MEDLEMSSTYRD GEMENSKAP

Hos oss är alla med egen erfarenhet välkomna. Vi arbetar aktivt för att nå ut till kvinnor och transpersoner som säljer sex. I vår lokal erbjuder vi gemenskap och en mötesplats - ett tryggt rum där bara personer med egen erfarenhet får vara. Vi är ett stärkande sammanhang för kvinnor och transpersoner som är utsatta i prostitution och villkorar inte stödet med något.

LOKAL VERKSAMHET

Vi är också en ideell förening som ställer krav på stödet till personer som säljer sex och håller oss uppdaterade om situationen i staden. Vi erbjuder stöd i samband med myndighetskontakter och stöttar i andra viktiga kontakter. Vi anpassar stödet utifrån behov och önskemål och vår verksamhet handlar om att fylla det glapp som finns vad gäller stöd för vår målgrupp.

INFORMATION

Vi använder våra erfarenheter för att informera, utbilda, upplysa och sprida kunskap. Vi strävar efter att förbättra bemötandet och stödet till vår målgrupp. Vi bedriver därför ett påverkansarbete genom att föreläsa och samtala i nätverk med andra aktörer i Göteborgs kommun. Vi bedriver annat utåtriktat arbete för att lyfta fram våra röster och kräva våra rättigheter.